Emma är en förebild som alla ungdomar bör lyssna till och lära av. 

Lars-Eric Uneståhl