"Emma är en förebild som alla ungdomar bör lyssna till och lära av" 

                                                                                          Lars-Eric Uneståhl