"Emma är en förebild som alla ungdomar bör lyssna till och lära av" - Lars-Eric Uneståhl